Measurement of proton-proton elastic scattering and total cross-section at √s = 7 TeV

G. Antchev, P. Aspell, I. Atanassov, V. Avati, J. Baechler, V. Berardi, M. Berretti, E. Bossini, M. Bozzo, P. Brogi, E. Brücken, A. Buzzo, F. S. Cafagna, M. Calicchio, M. G. Catanesi, C. Covault, M. Csanád, T. Csörgö, M. Deile, K. EggertV. Eremin, R. Ferretti, F. Ferro, A. Fiergolski, F. Garcia, S. Giani, V. Greco, L. Grzanka, J. Heino, T. Hilden, R. A. Intonti, J. Kašpar, J. Kopal, V. Kundrát, K. Kurvinen, S. Lami, G. Latino, R. Lauhakangas, T. Leszko, E. Lippmaa, M. Lokajíček, M. Lo Vetere, F. Lucas Rodríguez, M. MacRí, T. Mäki, A. Mercadante, N. Minafra, S. Minutoli, F. Nemes, H. Niewiadomski, E. Oliveri, F. Oljemark, R. Orava, M. Oriunno, K. Österberg, P. Palazzi, J. Procházka, M. Quinto, E. Radermacher, E. Radicioni, F. Ravotti, E. Robutti, L. Ropelewski, G. Ruggiero, H. Saarikko, A. Santroni, A. Scribano, J. Smajek, W. Snoeys, J. Sziklai, C. Taylor, N. Turini, V. Vacek, M. Vítek, J. Welti, J. Whitmore

Research output: Contribution to journalArticle

116 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Measurement of proton-proton elastic scattering and total cross-section at √s = 7 TeV'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy