Ξ- and Ξ+ production in central Pb + Pb collisions at 158 GeV/c per nucleon

S. V. Afanasiev, T. Anticic, D. Barna, J. Bartke, R. A. Barton, L. Betev, H. Bialkowska, A. Billmeier, C. Blume, C. O. Blyth, B. Boimska, M. Botje, J. Bracinik, R. Bramm, R. Brun, P. Bunči, V. Cerny, J. G. Cramer, P. Csató, P. DinkelakerV. Eckardt, P. Filip, H. G. Fischer, Z. Fodor, P. Foka, P. Freund, V. Friese, J. Gál, M. Gadzicki, G. Georgopoulos, E. Gladysz, S. Hegyi, C. Höhne, G. Igo, P. G. Jones, K. Kadija, A. Karev, V. I. Kolesnikov, T. Kollegger, M. Kowalski, I. Kraus, M. Kreps, M. Van Leeuwen, P. Lévai, A. I. Malakhov, S. Margetis, C. Markert, B. W. Mayes, G. L. Melkumov, A. Mischke, J. Molnár, J. M. Nelson, G. Pálla, A. D. Panagiotou, K. Perl, A. Petridis, M. Pikna, L. Pinsky, F. Pühlhofer, J. G. Reid, R. Renfordt, W. Retyk, C. Roland, G. Roland, A. Rybicki, T. Sammer, A. Sandoval, H. Sann, N. Schmitz, P. Seyboth, F. Siklér, B. Sitar, E. Skrzypczak, G. T.A. Squier, R. Stock, H. Ströbele, T. Susa, I. Szentpétery, J. Sziklai, T. A. Trainor, D. Varga, M. Vassiliou, G. I. Veres, G. Vesztergombi, D. Vrani, S. Wenig, A. Wetzler, C. Whitten, I. K. Yoo, J. Zaranek, J. Zimányi

Research output: Contribution to journalArticle

68 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ξ<sup>-</sup> and Ξ<sup>+</sup> production in central Pb + Pb collisions at 158 GeV/c per nucleon'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy