Λ and Λ̄ production in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV

T. Anticic, B. Baatar, D. Barna, I. Bartke, M. Behler, L. Betev, H. Białkowska, A. Billmeier, C. Blume, B. Boimska, M. Botje, J. Bracinik, R. Bramm, R. Brun, P. Bunčić, V. Cerny, P. Christakoglou, O. Chvala, J. G. Cramer, P. CsatóN. Darmenov, A. Dimitrov, P. Dinkelaker, V. Eckardt, P. Filip, D. Flierl, Z. Fodor, P. Foka, P. Freund, V. Friese, J. Gál, M. Gaździcki, G. Georgopoulos, E. Gładysz, S. Hegyi, C. Höhne, K. Kadija, A. Karev, V. I. Kolesnikov, T. Kollegger, E. Kornas, R. Korus, M. Kowalski, I. Kraus, M. Kreps, M. Van Leeuwen, P. Lévai, L. Litov, M. Makariev, A. I. Malakhov, C. Markert, M. Mateev, B. W. Mayes, G. L. Melkumov, C. Meurer, A. Mischke, M. Mitrovski, J. Molnár, St Mrówczyński, G. Pálla, A. D. Panagiotou, D. Panayotov, K. Perl, A. Petridis, M. Pikna, L. Pinsky, F. Pühlhofer, J. G. Reid, R. Renfordt, W. Retyk, C. Roland, G. Roland, M. Rybczyński, A. Rybicki, A. Sandoval, H. Sann, N. Schmitz, P. Seyboth, F. Siklér, B. Sitar, E. Skrzypczak, G. Stefanek, R. Stock, H. Ströbele, T. Susa, I. Szentpétery, J. Sziklai, T. A. Trainer, D. Varga, M. Vassiliou, G. I. Veres, G. Vesztergombi, D. Vranić, A. Wetzler, Z. Włodarczyk, I. K. Yoo, J. Zaranek, J. Zimányi

Research output: Contribution to journalArticle

85 Citations (Scopus)

Abstract

The measurement of production of Lambda and Antilambda hyperons was taken in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV beam energy on a fixed target. For all the three beam energies the transverse mass spectra and rapidity distributions are studied. By integrating the rapidity spectra with extrapolations into unmeasured regions, total multiplicities were obtained. The ratio of the three energies at midrapidity and in full phase space was also studied.

Original languageEnglish
Pages (from-to)22302-22301
Number of pages2
JournalPhysical Review Letters
Volume93
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - Jul 9 2004

Fingerprint

collisions
hyperons
mass spectra
energy
extrapolation

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this

Anticic, T., Baatar, B., Barna, D., Bartke, I., Behler, M., Betev, L., ... Zimányi, J. (2004). Λ and Λ̄ production in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV. Physical Review Letters, 93(2), 22302-22301. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.93.022302

Λ and Λ̄ production in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV. / Anticic, T.; Baatar, B.; Barna, D.; Bartke, I.; Behler, M.; Betev, L.; Białkowska, H.; Billmeier, A.; Blume, C.; Boimska, B.; Botje, M.; Bracinik, J.; Bramm, R.; Brun, R.; Bunčić, P.; Cerny, V.; Christakoglou, P.; Chvala, O.; Cramer, J. G.; Csató, P.; Darmenov, N.; Dimitrov, A.; Dinkelaker, P.; Eckardt, V.; Filip, P.; Flierl, D.; Fodor, Z.; Foka, P.; Freund, P.; Friese, V.; Gál, J.; Gaździcki, M.; Georgopoulos, G.; Gładysz, E.; Hegyi, S.; Höhne, C.; Kadija, K.; Karev, A.; Kolesnikov, V. I.; Kollegger, T.; Kornas, E.; Korus, R.; Kowalski, M.; Kraus, I.; Kreps, M.; Van Leeuwen, M.; Lévai, P.; Litov, L.; Makariev, M.; Malakhov, A. I.; Markert, C.; Mateev, M.; Mayes, B. W.; Melkumov, G. L.; Meurer, C.; Mischke, A.; Mitrovski, M.; Molnár, J.; Mrówczyński, St; Pálla, G.; Panagiotou, A. D.; Panayotov, D.; Perl, K.; Petridis, A.; Pikna, M.; Pinsky, L.; Pühlhofer, F.; Reid, J. G.; Renfordt, R.; Retyk, W.; Roland, C.; Roland, G.; Rybczyński, M.; Rybicki, A.; Sandoval, A.; Sann, H.; Schmitz, N.; Seyboth, P.; Siklér, F.; Sitar, B.; Skrzypczak, E.; Stefanek, G.; Stock, R.; Ströbele, H.; Susa, T.; Szentpétery, I.; Sziklai, J.; Trainer, T. A.; Varga, D.; Vassiliou, M.; Veres, G. I.; Vesztergombi, G.; Vranić, D.; Wetzler, A.; Włodarczyk, Z.; Yoo, I. K.; Zaranek, J.; Zimányi, J.

In: Physical Review Letters, Vol. 93, No. 2, 09.07.2004, p. 22302-22301.

Research output: Contribution to journalArticle

Anticic, T, Baatar, B, Barna, D, Bartke, I, Behler, M, Betev, L, Białkowska, H, Billmeier, A, Blume, C, Boimska, B, Botje, M, Bracinik, J, Bramm, R, Brun, R, Bunčić, P, Cerny, V, Christakoglou, P, Chvala, O, Cramer, JG, Csató, P, Darmenov, N, Dimitrov, A, Dinkelaker, P, Eckardt, V, Filip, P, Flierl, D, Fodor, Z, Foka, P, Freund, P, Friese, V, Gál, J, Gaździcki, M, Georgopoulos, G, Gładysz, E, Hegyi, S, Höhne, C, Kadija, K, Karev, A, Kolesnikov, VI, Kollegger, T, Kornas, E, Korus, R, Kowalski, M, Kraus, I, Kreps, M, Van Leeuwen, M, Lévai, P, Litov, L, Makariev, M, Malakhov, AI, Markert, C, Mateev, M, Mayes, BW, Melkumov, GL, Meurer, C, Mischke, A, Mitrovski, M, Molnár, J, Mrówczyński, S, Pálla, G, Panagiotou, AD, Panayotov, D, Perl, K, Petridis, A, Pikna, M, Pinsky, L, Pühlhofer, F, Reid, JG, Renfordt, R, Retyk, W, Roland, C, Roland, G, Rybczyński, M, Rybicki, A, Sandoval, A, Sann, H, Schmitz, N, Seyboth, P, Siklér, F, Sitar, B, Skrzypczak, E, Stefanek, G, Stock, R, Ströbele, H, Susa, T, Szentpétery, I, Sziklai, J, Trainer, TA, Varga, D, Vassiliou, M, Veres, GI, Vesztergombi, G, Vranić, D, Wetzler, A, Włodarczyk, Z, Yoo, IK, Zaranek, J & Zimányi, J 2004, 'Λ and Λ̄ production in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV', Physical Review Letters, vol. 93, no. 2, pp. 22302-22301. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.93.022302
Anticic, T. ; Baatar, B. ; Barna, D. ; Bartke, I. ; Behler, M. ; Betev, L. ; Białkowska, H. ; Billmeier, A. ; Blume, C. ; Boimska, B. ; Botje, M. ; Bracinik, J. ; Bramm, R. ; Brun, R. ; Bunčić, P. ; Cerny, V. ; Christakoglou, P. ; Chvala, O. ; Cramer, J. G. ; Csató, P. ; Darmenov, N. ; Dimitrov, A. ; Dinkelaker, P. ; Eckardt, V. ; Filip, P. ; Flierl, D. ; Fodor, Z. ; Foka, P. ; Freund, P. ; Friese, V. ; Gál, J. ; Gaździcki, M. ; Georgopoulos, G. ; Gładysz, E. ; Hegyi, S. ; Höhne, C. ; Kadija, K. ; Karev, A. ; Kolesnikov, V. I. ; Kollegger, T. ; Kornas, E. ; Korus, R. ; Kowalski, M. ; Kraus, I. ; Kreps, M. ; Van Leeuwen, M. ; Lévai, P. ; Litov, L. ; Makariev, M. ; Malakhov, A. I. ; Markert, C. ; Mateev, M. ; Mayes, B. W. ; Melkumov, G. L. ; Meurer, C. ; Mischke, A. ; Mitrovski, M. ; Molnár, J. ; Mrówczyński, St ; Pálla, G. ; Panagiotou, A. D. ; Panayotov, D. ; Perl, K. ; Petridis, A. ; Pikna, M. ; Pinsky, L. ; Pühlhofer, F. ; Reid, J. G. ; Renfordt, R. ; Retyk, W. ; Roland, C. ; Roland, G. ; Rybczyński, M. ; Rybicki, A. ; Sandoval, A. ; Sann, H. ; Schmitz, N. ; Seyboth, P. ; Siklér, F. ; Sitar, B. ; Skrzypczak, E. ; Stefanek, G. ; Stock, R. ; Ströbele, H. ; Susa, T. ; Szentpétery, I. ; Sziklai, J. ; Trainer, T. A. ; Varga, D. ; Vassiliou, M. ; Veres, G. I. ; Vesztergombi, G. ; Vranić, D. ; Wetzler, A. ; Włodarczyk, Z. ; Yoo, I. K. ; Zaranek, J. ; Zimányi, J. / Λ and Λ̄ production in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV. In: Physical Review Letters. 2004 ; Vol. 93, No. 2. pp. 22302-22301.
@article{fd7748ea52d546d7809fd40ad5a3f1a2,
title = "Λ and Λ̄ production in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV",
abstract = "The measurement of production of Lambda and Antilambda hyperons was taken in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV beam energy on a fixed target. For all the three beam energies the transverse mass spectra and rapidity distributions are studied. By integrating the rapidity spectra with extrapolations into unmeasured regions, total multiplicities were obtained. The ratio of the three energies at midrapidity and in full phase space was also studied.",
author = "T. Anticic and B. Baatar and D. Barna and I. Bartke and M. Behler and L. Betev and H. Białkowska and A. Billmeier and C. Blume and B. Boimska and M. Botje and J. Bracinik and R. Bramm and R. Brun and P. Bunčić and V. Cerny and P. Christakoglou and O. Chvala and Cramer, {J. G.} and P. Csat{\'o} and N. Darmenov and A. Dimitrov and P. Dinkelaker and V. Eckardt and P. Filip and D. Flierl and Z. Fodor and P. Foka and P. Freund and V. Friese and J. G{\'a}l and M. Gaździcki and G. Georgopoulos and E. Gładysz and S. Hegyi and C. H{\"o}hne and K. Kadija and A. Karev and Kolesnikov, {V. I.} and T. Kollegger and E. Kornas and R. Korus and M. Kowalski and I. Kraus and M. Kreps and {Van Leeuwen}, M. and P. L{\'e}vai and L. Litov and M. Makariev and Malakhov, {A. I.} and C. Markert and M. Mateev and Mayes, {B. W.} and Melkumov, {G. L.} and C. Meurer and A. Mischke and M. Mitrovski and J. Moln{\'a}r and St Mr{\'o}wczyński and G. P{\'a}lla and Panagiotou, {A. D.} and D. Panayotov and K. Perl and A. Petridis and M. Pikna and L. Pinsky and F. P{\"u}hlhofer and Reid, {J. G.} and R. Renfordt and W. Retyk and C. Roland and G. Roland and M. Rybczyński and A. Rybicki and A. Sandoval and H. Sann and N. Schmitz and P. Seyboth and F. Sikl{\'e}r and B. Sitar and E. Skrzypczak and G. Stefanek and R. Stock and H. Str{\"o}bele and T. Susa and I. Szentp{\'e}tery and J. Sziklai and Trainer, {T. A.} and D. Varga and M. Vassiliou and Veres, {G. I.} and G. Vesztergombi and D. Vranić and A. Wetzler and Z. Włodarczyk and Yoo, {I. K.} and J. Zaranek and J. Zim{\'a}nyi",
year = "2004",
month = "7",
day = "9",
doi = "10.1103/PhysRevLett.93.022302",
language = "English",
volume = "93",
pages = "22302--22301",
journal = "Physical Review Letters",
issn = "0031-9007",
publisher = "American Physical Society",
number = "2",

}

TY - JOUR

T1 - Λ and Λ̄ production in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV

AU - Anticic, T.

AU - Baatar, B.

AU - Barna, D.

AU - Bartke, I.

AU - Behler, M.

AU - Betev, L.

AU - Białkowska, H.

AU - Billmeier, A.

AU - Blume, C.

AU - Boimska, B.

AU - Botje, M.

AU - Bracinik, J.

AU - Bramm, R.

AU - Brun, R.

AU - Bunčić, P.

AU - Cerny, V.

AU - Christakoglou, P.

AU - Chvala, O.

AU - Cramer, J. G.

AU - Csató, P.

AU - Darmenov, N.

AU - Dimitrov, A.

AU - Dinkelaker, P.

AU - Eckardt, V.

AU - Filip, P.

AU - Flierl, D.

AU - Fodor, Z.

AU - Foka, P.

AU - Freund, P.

AU - Friese, V.

AU - Gál, J.

AU - Gaździcki, M.

AU - Georgopoulos, G.

AU - Gładysz, E.

AU - Hegyi, S.

AU - Höhne, C.

AU - Kadija, K.

AU - Karev, A.

AU - Kolesnikov, V. I.

AU - Kollegger, T.

AU - Kornas, E.

AU - Korus, R.

AU - Kowalski, M.

AU - Kraus, I.

AU - Kreps, M.

AU - Van Leeuwen, M.

AU - Lévai, P.

AU - Litov, L.

AU - Makariev, M.

AU - Malakhov, A. I.

AU - Markert, C.

AU - Mateev, M.

AU - Mayes, B. W.

AU - Melkumov, G. L.

AU - Meurer, C.

AU - Mischke, A.

AU - Mitrovski, M.

AU - Molnár, J.

AU - Mrówczyński, St

AU - Pálla, G.

AU - Panagiotou, A. D.

AU - Panayotov, D.

AU - Perl, K.

AU - Petridis, A.

AU - Pikna, M.

AU - Pinsky, L.

AU - Pühlhofer, F.

AU - Reid, J. G.

AU - Renfordt, R.

AU - Retyk, W.

AU - Roland, C.

AU - Roland, G.

AU - Rybczyński, M.

AU - Rybicki, A.

AU - Sandoval, A.

AU - Sann, H.

AU - Schmitz, N.

AU - Seyboth, P.

AU - Siklér, F.

AU - Sitar, B.

AU - Skrzypczak, E.

AU - Stefanek, G.

AU - Stock, R.

AU - Ströbele, H.

AU - Susa, T.

AU - Szentpétery, I.

AU - Sziklai, J.

AU - Trainer, T. A.

AU - Varga, D.

AU - Vassiliou, M.

AU - Veres, G. I.

AU - Vesztergombi, G.

AU - Vranić, D.

AU - Wetzler, A.

AU - Włodarczyk, Z.

AU - Yoo, I. K.

AU - Zaranek, J.

AU - Zimányi, J.

PY - 2004/7/9

Y1 - 2004/7/9

N2 - The measurement of production of Lambda and Antilambda hyperons was taken in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV beam energy on a fixed target. For all the three beam energies the transverse mass spectra and rapidity distributions are studied. By integrating the rapidity spectra with extrapolations into unmeasured regions, total multiplicities were obtained. The ratio of the three energies at midrapidity and in full phase space was also studied.

AB - The measurement of production of Lambda and Antilambda hyperons was taken in central Pb-Pb collisions at 40, 80, and 158A GeV beam energy on a fixed target. For all the three beam energies the transverse mass spectra and rapidity distributions are studied. By integrating the rapidity spectra with extrapolations into unmeasured regions, total multiplicities were obtained. The ratio of the three energies at midrapidity and in full phase space was also studied.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=4043156211&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=4043156211&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1103/PhysRevLett.93.022302

DO - 10.1103/PhysRevLett.93.022302

M3 - Article

C2 - 15323906

AN - SCOPUS:4043156211

VL - 93

SP - 22302

EP - 22301

JO - Physical Review Letters

JF - Physical Review Letters

SN - 0031-9007

IS - 2

ER -